Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKonšpirácie, mýty a iné ovceKonšpirácie vysvetľujú svet (?!)

Konšpirácie vysvetľujú svet (?!)

Ak by na svete existovala „Pravda“ ktorá by odhalilahttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Demon-Haunted_World.jpg ako, čo,kedy, kde, prečo, za čo, na čo, človek, vesmír, svet, život.. každý by ju chcel mať. A viete čo? Každý by ju chcel mať, aj keby žiadna taká pravda, ani možnosť mať ju, nebola. Každý ju chce už teraz a každý ju chce mať čo najkrajšiu. Najlepšie by bolo, ak by na ňu človek prišiel „len tak“, osvietením pri nočnej návšteve chladničky, v hypnagogickom stave, pri meditácii, fajčení ópia, delíriu tremens. Len si to predstavme: koľko ľudí na svete bolo, je a bude, každý jeden jedinec, ak má čím, sa zamýšľa nad existenciou. Sme tvory prekliate sebauvedomovaním alebo čím to je?

Lenže ak by taká pravda aj bola, čo i len malý krôčik k nej, nie je z doterajšieho poznania možné ju získať meditáciou nad plameňom sviece, ani cinkaním po tibetskej miske. Už dnes je na poznanie, na krôčik dopredu, potrebné skúmať, a overovať, či sa vlastne nejaký jav udial tak, ako sa „zdá“ či „ukazuje“.

To je aj jeden z dôvodov vzniku konšpiračných teórií. Konšpiračné teórie chcú jasne, pokiaľ možno čo najjednoduchšie, bez komplikovaných dôkazov a definícií, vysvetliť už dnes, na 100% isto, celý svet. Nebojím sa konšpiračnými teóriami nazvať i čarodejnice, duchov, a rôzne kulty. Len to neboli konšpirácie ako poznáme dnes:

NWO, Citrón lieči rakovinu, Hitler žije, Materské lode nad Londýnom, HAARP, Základne na mesiaci, Konce sveta, vakcíny, a mnohé iné. Smutné, že stačilo prescrollovať jednu stránku na FB aby som vytvoril takýto zoznam.

Vrátim sa k vete: „ Konšpiračné teórie chcú jasne, pokiaľ možno čo najjednoduchšie, bez komplikovaných dôkazov a definícií, vysvetliť už dnes, na 100% isto, celý svet.“

A to je ten problém. Nie sú tam žiadne definície, žiadna terminológia, žiadne zložité konotácie k iným výskumom, ktoré by príliš komplikovali konšpiračné  poznanie. Na rozdiel od vedy, ktorá má odbornejší jazyk. Popularizácia vedy sa preto musí snažiť čo najjemnejším spôsobom vysvetľovať vedecký prístup, aby si k nemu našli ľudia cestu. Všetci, ktorí poznajú vedecké princípy by mali byť trpezliví a zhovievaví, mali by vysvetľovať ostatným, prečo je potrebné osvojiť si tieto metódy, prečo neveriť konšpiračným a často nebezpečným mémom.

Konšpiračné mémy často stoja v opozite súčasnej vede, pretože vedci a mocní držia v rukách poznanie, ktoré si taja. Napriek zjavnej nelogike – ak to taja, ako to, že nejaká teória to 100% odhaľuje? Jedno je ale pravda: Čo ak niekto má poznanie, ktoré má závažnú hodnotu? Bude ho púšťať do sveta pomaly, lebo svet je plný ľudí, ktorí veria rôznym hlúpostiam, je nepraktické zveriť im takú zodpovednosť. Keby sme všetci mali schopnosť poznávať a uvažovať nad svetom kriticky, možno by sme ako ľudstvo neboli pre pokrok nebezpeční. To je môj vlastný konšpiračný mém.

Ďalej pokračujem prekladom z knihy Carla Sagana – The Demon-Haunted World z 1996. Pripadá mi, ako by sa niektoré veci vôbec nemenili:

Veda je omnoho viac než kus poznania; je to spôsob myslenia. Mám predtuchu o Amerike čias mojich detí, alebo vnúčat, kedy Spojené štáty budú veľmocou služieb a informačnej ekonomiky; kedy takmer všetok kľúčový výrobný priemysel zmizne z krajiny; kedy úžasná technologická sila bude v rukách niekoľkých a nikto, kto reprezentuje verejný záujem nebude môcť vyriešiť akýkoľvek problém; kedy ľudia stratia schopnosť vytvoriť vlastné agendy alebo klásť rozumné otázky autoritám; kedy zvierajúc kryštály a nervózne konzultujúc horoskopy, kritické myslenie v úpadku, bez schopnosti rozlíšiť čo je dobré, čo je pravda, skĺzneme, bez povšimnutia do poverčivosti a temnoty.

Ohlupovanie Ameriky je najzreteľnejšie v pomalom rozpade vecného obsahu v enormne vplyvných médiách, naivnej prezentácii pseudovied* a poverčivosti, ale špeciálne v akejsi oslave ignorancie. Ako píšem, číslom jedna v predajnosti videokaziet v USA je film Blbý a Blbší. Beavis and Butthead ostávajú populárni (a vplyvní) medzi mladými divákmi. Všeobecným názorom je, že štúdium a učenie – nie len vedy, ale všetkého ostatného – je postrádateľné, ba dokonca nepotrebné.

Nastavili sme globálnu civilizáciu v ktorej najviac rozhodujúce elementy – preprava, komunikácia, ostatný priemysel, agrikultúra, medicína, vzdelanie, zábava, ochrana životného prostredia; dokonca základ demokratickej spoločnosti – voľby – úzko závisia na vede a technológii.

No stvorili sme veci tak, že skoro nikto nerozumie vede a technológii. Toto je predpoklad katastrofy. Možno je teraz od nás vzdialená, no skôr či neskôr nám táto zmeska ignorancie a moci vybuchne priamo do tváre.

Ako povedal Michael Shermer, náš mozog nie je „predrátovaný“ pre kritické myslenie, ale pre poverčivosť. Kritické myslenie a veda sú zložité. Tak by sme ich mali servírovať po troche a pomaly, aby všetci stíhali prežuť.

P.I.

Zdroje:

Carl Sagan – The Demon-Haunted World

obrázok http://en.wikipedia.org/wiki/File:Demon-Haunted_World.jpg

4 komentáre

 1. Genetické vláčiky | Použime rozum (zaváranie závitov na internete)august 08, 2011 at 21:12 

  [...] „výklad“ je len orientačný. Genetika nie je náuka o jednorožcoch, ani malá násobilka (prepáč, malá násobilka, za také porovnanie). Na základe tohto [...]

 2. Vitajte na Použime rozum! | Použime rozum (zaváranie závitov na internete)august 09, 2011 at 13:32 

  [...] – hlavne autority a dospelí, knižky, politici, televízia, Youtube, internet. Je tu akési more informácií, ktoré sa na nás valí. Ako dokážete rozlíšiť čo je pravda a čo lož, ako to viete? Ľudia [...]

 3. Dan Ariely – The Upside of Irrationality | Použime rozum (zaváranie závitov na internete)september 08, 2011 at 13:23 

  [...] od nálady a situácie, počasia, farby kaviarne, či presvedčenia. Odhaľuje, ako veľmi sa necháme klamať a ako silno lipneme na klamstve, ktorému sme uverili. Ariely nám poodhalí niektoré aspekty [...]

 4. Použime rozum (zaváranie závitov na internete) :: Blog Postfebruár 08, 2012 at 19:53 

  [...] sa nasledovnými potravinami: 9/11; NWO; ilumináti, slobodomurári, sionisti; zlé vlády, banky a korporácie, obzvlášť [...]

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.