Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyČlovek, správanie, evolúciaDunning-Kruger Efekt – chybné sebahodnotenie

Dunning-Kruger Efekt – chybné sebahodnotenie

Pred porotu vystúpi úplné jalito a zajačí takým  neskutočným spôsobom, že ak by ste boli námorníci a toto siréna, vlastnozubne by ste si odhryzli nohu. Na talentové skúšky prišiel človek neschopný zakresliť ani len kostru zátišia. Na tanečnej šou hrdo vystúpila osoba bez pohybovej kultúry. Končí sa to rovnako – sklamanie, rozčarovanie, hnev, niekedy agresivita a hlavne absolútne popretie možnosti, že na to nemajú.

Stávame sa obeťami takzvaného Dunning-Kruger Efektu. Teda on na nás neútočí, je to len pomenovaný jav. DK efekt nastáva vždy, keď si človek myslí, že je v niečom dobrý na základe úspechov vo veľmi malej skupine. Napríklad vás chvália v rodine, ako viete pekne kresliť a vy si myslíte, že ste prevtelený DaVinci. Pričom zo základu – nikto kto vám to hovorí nevie kresliť vôbec. Potom sa vo všetkej pýche odhodláte „ukázať“ to svetu a hups, svet to ukázal vám.

DK efekt je zaujímavý tým, že je to uzavretý kruh:
Vďaka tomu, že vieme málo z nejakej schopnosti, že sme v niečom slabí, ale myslíme si opak, nedokážeme naozaj vidieť svoje nedostatky. Právom preto odchádzame odutí pod lavínou kritiky. Oproti tomu ozajstní odborníci, zruční remeselníci, umelci, ktorí vedia a majú veľa skúseností vidia predovšetkým jedno – koľko toho ešte nevedia a čím viac toho vedia, tým sa cítia menší a menší.

Efekt vychádza z nekompetencie posúdiť vlastné schopnosti v porovnaní s potrebnými na vykonávanie danej činnosti, ako aj odhadnúť schopnosti naozaj schopných ľudí.
Všetci máme veľmi skreslené predstavy o vlastnej úrovni všetkých schopností voči ostatným.
Nekompetencia sa prejavuje najčastejšie:

  • – Snahou premrštene hodnotiť vlastné schopnosti
  • – Neschopnosťou uvedomovať si pravé schopnosti u iných
  • – Neschopnosťou uvedomiť si vlastnú nekompetentnosť
  • – Uvedomiť si svoju predchádzajúcu neschopnosť v prípade, že sa dajú v obore vyškoliť.

Treba však povedať, že nie vo všetkom sme neschopní sa odhadnúť. Niekedy (niektorí) vieme, že nezaspievame operu, že nemaľujeme ako Rembrandt, nehráme ako Paganini. Väčšinou však úraduje DK efekt a my máme prehnané predstavy.

Rozdiel medzi amatérom a jeho expertným vnímaním samého seba a expertom je ten, že expert musel pracovať omnoho viac a má viac skúseností – dokáže sa lepšie porovnať s oponentom.

Prechod medzi laikom, amatérom, skúseným, expertom a majstrom nie je kontinuálny. Trebárs prechod medzi laikom a amatérom potrebuje veľmi málo námahy, napríklad 20 jednotiek energie. Prechod od amatéra k skúsenému už potrebuje 100 jednotiek a prechod od skúseného k expertovi dajme tomu 1000. A tak ďalej. A tu je bod, kedy úraduje DKE. Človek, ktorý spotreboval 120 jednotiek energie si myslí, že za dalších sto už bude expert a porovnáva sám seba s takýmto merítkom.

Čas od času nás všetkých knokautuje DKE. Zamyslite sa nad tým najbližšie keď budete prehodnocovať vlastné schopnosti. Nebezpečné je to vždy tam, kde nekompetentný jedinec, entita, fluidum, božie stelesnenie dokonalosti v hmote, vedie firmu, skupinu, štát.. Alebo operuje žlčník.. Zaujímavé, že dosť často tam sú..

P.I.

http://youarenotsosmart.com/20​10/05/11/the-dunning-kruger-ef​fect/
http://www.skepdic.com/selfdec​eption.html
http://en.wikipedia.org/wiki/D​unning%E2%80%93Kruger_effect

obrázok: http://bluestellar.wordpress.com/2011/02/13/girl-with-the-microphone/girl-with-the-microphone-2/

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.