Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKritické myslenieArgument slameného strašiaka

Argument slameného strašiaka

Posted 01 aug, 2011 by in Kritické myslenie1

Takýto chybný, ale pritom argument mimoriadne účinný v krčmových debatách, pozostáva z predloženia dizinterpretácie oponentovho argumentu a odmietnutia na základe toho, že následne oponentov argument v takej interpretácii vyznie nezmyselne.
Pôvod označenia je pravdepodobne v cvičných figurínach zo slamy, ktoré sa používajú na trénovanie armády a kde tieto reprezentujú nepriateľa, ktorý je však oveľa ľahší cieľ, keďže sa nehýbe a nebráni.

Ako príklad môžem uviesť argumentáciu kreacionistov voči evolučnej teórii. “Je nezmysel, že niečo také dokonalé ako napríklad oko, môže vzniknúť len tak samé od seba náhodne z ničoho. Preto to musel navrhnúť inteligentný dizajnér”. Keby daný človek vedel, ako evolúcia funguje, tak vie, že evolúcia je postupnosť malých krôčikov (teda nie je to vznik len tak z ničoho nič), že prirodzený výber vyberá najvhodnejšie mutácie (a teda nie je ani náhodný). Zároveň máme ukážky oka v rôznych štádiách vývoja u nižších živočíchov a teda si daný proces vzniku oka vieme spätne zrekonštruovať až do štádia, keď to bola iba svetlocitlivá bunka, čo zatĺka posledný klinec do truhly myšlienke o dokonalosti nášho oka, lebo vidíme, že je to iba 1 krok z mnohých v procese evolúcie.

Zdrojom takejto chybnej argumentácie môže byť nepochopenie problému a oponentovho argumentu (často v argumentácii laik vs. odborník) alebo cielené klamanie a zavádzanie pred publikom (politici s nevzdelaným elektorátom v diskusii s oponentom, ktorý používa fakty, alebo predstavitelia cirkvi, keď sa snažia argumentovať s vedcami a ich ovečky to sledujú). 

http://holbachia.sweb.cz/texty​/jine/fallacies.htm
http://allthingswildlyconsider​ed.blogspot.com/2011/02/exposu​re-and-vulnerability.html
http://en.wikipedia.org/wiki/S​traw_man
http://en.wikipedia.org/wiki/E​volution_of_the_eye

One Response

  1. Použime rozum: Kritické myslenie do vrecka v 1.2 | Použime rozum (zaváranie závitov na internete)január 20, 2012 at 13:18 

    [...] deGrasse Tyson o UFOPríručka kritického svišťaSynchronicitaForerov efektOccamova britvaArgument slameného strašiakaLákanie palesa Mediálne bažinyNobelova chorobaArgument z neznalostiÚvod do sebaklamov a chýb [...]

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.