Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKritické myslenieForerov efekt

Forerov efekt

Posted 15 feb, 2012 by in Kritické myslenie1

Forerov (Barnumov) efekt je označenie typu subjektívnej validácie, pri ktorej človek nájde osobný význam v popisoch, ktoré by sa mohli týkať mnohých ľudí.

Napríklad:
“Potrebujete aby vás ostatní ľuda mali radi a uznávali vás, a napriek tomu máte tendenciu byť sám k sebe kritický. Aj keď máte nejaké osobnostné nedostatky, ste celkovo schopný ich vykompenzovať. Máte výrazné nevyužité kapacity, ktoré ste ešte neobrátili k svojmu prospechu. Občas máte vážne pochybnosti, či ste urobili správne rozhodnutie, alebo správnu vec.”

Ak tento text znie, ako by bol z knihy týkajúcej sa astrológie, môže to tak byť, pretože odtiaľ je. Takéto texty sú niekedy nazývané Barnumove a sú účinným prvkom v repertoári ľudí ako sú napríklad astrológovia, veštci, okultisti, a tak ďalej.

V roku 1948, psychológ Bertram R. Forero dal test osobnosti svojim študentom. Následne im povedal, že každý dostane unikátnu analýzu osobnosti, ktorá bude založená na výsledkoch testu a majú ju ohodnotiť na stupnici od 0 (veľmi slabé) po 5 (vynikajúce), ako dobre ich vystihla. V priemere ju ohodnotili známkou 4,26. V skutočnosti všetci dostali taký istý výsledok, podobný už uvedenému textu.

Ak sú takéto popisy výstupom z nejakej metódy, ktorá by mala dať personifikovaný výstup, často ich označia ako sediace a následne majú ľudia tendenciu označiť danú metódu ako úspešnú a priradiť danému človeku, ktorý takéto niečo poskytne, určité nadprirodzené schopnosti.

http://www.skepdic.com/barnum.​html
http://en.wikipedia.org/wiki/F​orer_effect

One Response

  1. Použime rozum: Kritické myslenie do vrecka v 1.2 | Použime rozum (zaváranie závitov na internete)január 20, 2012 at 13:19 

    [...] deGrasse Tyson o UFOPríručka kritického svišťaSynchronicitaForerov efektOccamova britvaArgument slameného strašiakaLákanie palesa Mediálne bažinyNobelova [...]

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.