Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKlamHlbiny duše

Hlbiny duše

Hlbiny duše
Posted 03 júl, 2012 by in Klam1

Máte sklon k záchvatom sebaspytovania. Je to v ostrom kontraste s nápadnou schopnosťou, ktorú ste si osvojili – pôsobíte totiž ako spoločensky veľmi zdatná osoba, ba dokonca ako duša každej spoločnosti. Lenže to je len vonkajší dojem. Sami dobre viete, že je to len zdanie. Často sa Vám stáva, že ste v spoločnosti a zistíte, že hráte nejakú rolu. Na jednej strane ste zhovorčiví a zábavní, ale na druhej strane sa sťahujete do seba až do takej miery, že len pozorujete dianie okolo seba a máte pocit, že sa do neho nedokážete zapojiť. V duchu si znovu opakujete rozhovory a premýšľate o tom, čo ten človek vlastne myslel, keď povedal to a to – sú to rozhovory, na ktoré by si ostatní ľudia ani nespomenuli.

Ako ste sa naučili zvládnuť taký rozpor? Sebaovládaním. Radi staviate na obdiv svoju kľudnú a sebaistú stabilitu (ale pretože je umelo vytvorená, vyvoláva u Vás tiež záľubu v extrémoch, alebo aspoň túžbu byť považovaní za extrémny typ človeka). Najviac je toto sebaovládanie patrné v styku s ostatnými ľuďmi. Chránite sa tým, že si držíte ľudí od tela. V minulosti Vás ľudia sklamali (súvisí to so záležitosťami okolo Vášho prijatia vlastnej sexuality), a preto si od nich držte určitý odstup tak dlho, pokiaľ sa sami nerozhodnete, že môžu prekročiť magickú hranicu a vstúpiť do skupiny Vašich blízkych priateľov. Pokiaľ sa ale stane, že daný človek zradí Vašu dôveru, pripadáte si ublížení a odmietnutí.

Pretože máte sklon k sebaspytovaniu, dobre si tieto veci uvedomujete. Máte však neobyčajnú schopnosť skúmať dokonca aj toto svoje sebaspytovanie a to znamená, že sa zaoberáte aj tým, aké je Vaše skutočné ja. Veľmi jasne si uvedomujete svoje vonkajšie stránky, ktoré ukazujete svetu a uvažujete o tom, či ste nestratili kontakt so svojim skutočným a spontánnym ja.

Ste veľmi tvoriví a skúšali ste využiť svoju tvorivosť rôznymi spôsobmi. Možno sa nezaoberáte ničím špecifickým, povedzme maľbou; Vaša tvorivosť sa patrne prejavuje menej nápadnými spôsobmi, ale v každom prípade máte živé a presne utvárané predstavy, ktoré ostatní ťažko chápu. Máte na seba vysoké nároky a v mnohých ohľadoch ste tak trochu perfekcionista. Žiaľ to znamená, že často nedotiahnete veci do konca, pretože Vás štve predstava priemernosti a nechcete začínať odznova. Ak sa však pre niečo nadchnete, ide Vám to celkom ľahko. Je veľmi pravdepodobné, že ste uvažovali o napísaní románu alebo niečoho podobného, ale nepustili ste sa do toho z obavy, že sa Vám nepodarí dosiahnuť presne to, čo ste chceli. Máte ale niečo, čo ostatným ľuďom chýba – jasnú predstavu o veciach.

Hlavne v intelektuálnom prostredí sa v súčasnosti potýkate s obmedzeniami, ktoré Vám bránia v slobodnom prejave. Vaše vzťahy k rodičom (jeden z nich možno už nežije, alebo Vám je veľmi citovo vzdialený) sú vystavené určitému tlaku. Chcete si udržať milujúci vzťah, ale nedávne udalosti vnášajú do Vašich vzťahov napätie – problém je viac na Vašej, než na ich strane. Vlastne sa zdá, že rodičia si neuvedomujú, ako o tejto záležitosti uvažujete. Je to čiastočne preto, že ste si v minulosti pripadali, akoby ste do niektorých skupín nepatrili, boli si niečo ako outsider.

V súčasnej dobe ste sa s touto rolou stotožnili a chránite si ju do takej miery, že sa vedome nechcete stať súčasťou skupiny. To je len dobre, s ohľadom na Vaše tvorivé a pracovné úsilie. S cynizmom nazeráte na všetkých, ktorí sú radšej súčasťou skupiny, alebo ktorí sa chovajú ako stádo. Vždy pocítite bodavé sklamanie, keď sa po tejto ceste vydajú Vaši „blízki“ priatelia. V duchu to vnímate ako odmietnutie.

Vďaka všetkému tomu sebaspytovaniu ste si však osvojili úžasný a suchý zmysel pre humor. Duchaplne a rýchlo nachádzate súvislosti a vďaka tomu robíte vtipy, ktoré ostatní niekedy celkom nechápu. Máte v tom takú záľubu, že si často nacvičujete vtipy a meníte hlas, aby ste nimi neskôr „spontánne“ urobili dojem. To je ale zdravá túžba zapôsobiť na ostatných aj keď sa za ňu tak trochu hanbíte, nemusíte si s tým robiť starosti.

Niekedy máte tiež divný pocit, že ste sa mali narodiť v inom storočí. Možno sa v tomto tvrdení sami vyznáte lepšie.

V súčasnej dobe dochádza k nejakým významným peňažným presunom. To, čo sa dialo v nedávnej minulosti, aj to, čo sa bude diať v najbližších mesiacoch, predstavuje pomerne zásadnú zmenu.

Aktuálne máte veľmi zaujímavé väzby v zahraničí, ktoré Vám prinesú užitočné výsledky.

Ste od prírody trošku neporiadni. Vo Vašom byte sa povaľujú krabice fotografií, ktoré ste ešte nezaložili do albumu; staré lieky, polámané a nevyhodené predmety a lístky s poznámkami, ktoré sú dávno pasé. S tým súvisí tiež to, že Vám niekedy chýba motivácia. Ste ale veľmi vynaliezaví a nadaní, takže keď sa do niečoho pustíte, ste pomerne úspešní, to Vás tiež vedie k odkladaniu úloh „na neskôr“. Ľahko sa vzdávate svojich snov, keď Vám napadne niečo iné. Vo Vašom dome sú známky toho, že ste sa niekedy pokúšali hrať na hudobný nástroj, ale nechali ste to tak, pretože Vám to už nepripadalo zaujímavé. (Možno sa to skôr vzťahuje k poézii, či tvorivému písaniu, o ktoré ste sa krátko pokúšali, ale potom ste to opustili.)

Máte sklon rozhodnúť sa, že tá a tá vec (alebo človek) je alfou a omegou Vášho bytia a zostane s Vami navždy. Mali by ste ale radšej postupovať metódou pokusov a omylov a prechádzať z jedného extrému k druhému, než sa uspokojiť s málom, s ktorým sú spokojní ostatní.

Ste svojím spôsobom hlavolam, čo Vás asi neprekvapuje. Ste bystrí a neobvykle otvorení možnostiam, ktoré prináša život – čo ale nie je celkom bežné. Prospelo by Vám, keby ste sa menej zaoberali sami sebou, pretože Vás to miestami odcudzuje ostatným ľuďom. Možno by ste mali trochu poľaviť kontrole, s ktorou ostatným predkladáte svoju štylizovanú verziu Vášho ja.

Mohli by ste pustiť ostatných bližšie k sebe, ale uvedomovať si, že je tu určitá temnota, ktorú chcete pred ostatnými skryť (z veľkej časti spočíva v osobnej, vzťahovej či sexuálnej oblasti a súvisí s vyprahnutosťou, ktorá sa Vám nepáči).

Ste veľmi zaujímavá, no komplikovaná osobnosť.

—————————

Možno ste si teraz pripadali trochu zvláštne a rozčarovane, možno ste mali pocit, že vám niekto prezrel denníček, alebo urobil na vás nejaké woo woo. Nemajte obavy, nič takého sa nestalo. Prečítali ste si text, ktorý napísal Derren Brown v roku 2006 a nepísal ho pre vás, ale pre „každého“. Tento text, lepšie povedané dlhý súbor neutrálnych viet, vyvoláva takzvaný Forerov efekt a dané tvrdenia sa označujú ako Barnumove tvrdenia (podľa iluzionistu P.T. Barnuma, ktorý tvrdil, že „má niečo pre každého“). Môžete ho nájsť aj pod názvom Cold reading (chladné čítanie).

Efekt vzniká takzvanou subjektívnou validáciou, teda subjektívnym pripisovaním väčšej pravdivosti, než dané vety majú. Túto techniku používajú iluzionisti, médiá, grafológovia, veštice, liečitelia a iní šarlatáni. Rovnako dobre vám vyveštia z kávovej usadliny, olova, kostí, kamienkov, kociek, dlane, zubov, uší, nôh, pukliny v stene, fľaku na spotenom tričku, kyvadla, a hromady ďalších skvelých „lapákov“ na peniaze. Techniky priameho Chladného čítania sa rôznia, môže ísť o sugescie, reakcie na vaše nevedomé signály, manipuláciu, vyvolávanie omylu takzvanej „heuristiky dostupnosti“ a mnohých ďalších:

Heuristika dostupnosti hovorí, že hodnotíme výroky a názory pravdivejšie, ak máme po ruke (v mysli, na jazyku), dostupný príklad. Napríklad môžete hodnotiť leteckú dopravu ako riskantnejšiu, ak ste práve videli správy z leteckého nešťastia. Tým, že vám toto nešťastie príde ľahšie na myseľ, pripadá vám pravdepodobnejšie. V cold readingu veta vyvolá nejakú asociáciu situácie, ktorá vám príde ľahšie na myseľ a vám sa preto zdá, že je pravdivejšia.

Cold reading (chladné čítanie) pôsobí na vaše pasívne podvedomie, ktoré má tendenciu hľadať významy, vzorce a zapasovať ich do reality. Nemá tendenciu kriticky ponímať a analyzovať významy, je lenivé, zbrklé. Naproti tomu ak ste kritickejší, zapájate aj vedomú, síce pomalšiu, no precíznejšiu časť vášho „ja“, ktorá je podozrievavá a analytickejšia, dokáže zhodnotiť vierohodnosť a presnosť informácie (Kahneman). Máte skeptickú superschopnosť a možno ste odhalili podvod. Tieto dve zložky sú síce iba príkladmi a nesúvisia priamo s nejakými centrami v mozgu, no sú v myslení prítomné a tí, ktorí nie sú naučení aktívne zapájať racionálne myslenie do hodnotenia vecí, sú náchylnejší považovať takéto výroky za pravdivé.

K tomuto textu sa viažu aj rôzne podivné situácie, ktoré Brown popisuje vo svojej knihe; množstvo ľudí, ktorí si text prečítali (napríklad prekladatelia), rozhorčene reagovali s námietkou, že Brown musel čítať ich osobnú poštu, prípadne denník.

V klasickom experimente bol podobný text niekoľko krát rozdaný študentom v domnení, že ide o ich podrobný psychologický rozbor. Nakoniec sa však ukázalo, že išlo o neutrálny text, čo viedlo k prekvapeným úsmevom na tvárach subjektov, ktorí hodnotili texty za vysoko presné a podrobné.

Môžete si podobný experiment vyskúšať sami, na svojich priateľoch. Požiadajte nejakého vášho priateľa/ku, že mu vyložíte osud z dátumu narodenia a „šťastného čísla“, ktoré má uviesť a pošlite mu jeden z týchto textov (kliknite na text a skopírujte verziu). Spýtajte sa aj, nakoľko sa mu/jej zdá výklad trefný. Tvárte sa ako profesionálni veštci, možno sa zabavíte.

Verzia pre mužov


Ukáž viac

Verzia pre ženy


Ukáž viac

Dajte článku hlas a šancu na http://vybrali.sme.sk/c/Hlbiny-duse/ 

Zdroje:
KAHNEMAN, D. 2011 – Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 512 s.  ISBN – 0374275637
BROWN, D. 2006: Magie a manipulace mysli. Praha: Argo. 2007. 302 s. ISBN 978-80-7203-942-5
ARIELY, D. – The upside of irrationality
http://www.thecoldreadingbook.com/
http://www.skepdic.com/barnum.html 

Perexový obrázok:
http://cseligman.com/text/galaxies/milkyway.htm

One Response

  1. Urahara4november 15, 2013 at 23:03 

    Veľmi podarený článok, také kladivo na všetky možné Forer-efekty typu MBTI, astrológie, horoskopov a všetkých možných šarlatánstiev. Vďaka ^^

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.