Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyČlovek, správanie, evolúcia„Ako vieš?“ Skepticizmus, ktorý je vám vlastný

„Ako vieš?“ Skepticizmus, ktorý je vám vlastný

„Ako vieš?“ Skepticizmus, ktorý je vám vlastný

„Tomáš a Martina sa asi čoskoro rozídu.“ Povedal Jakub pomaly dopíjajúc svoje espresso.
„Hej? Ako vieš?“ Spýtala sa Kristína s prekvapeným, no zaujatým výrazom.
„No, všimol som si, ako sme včera večer spolu všetci sedeli, oni dvaja sa takmer celý čas bavili každý s niekým iným…“

Rozdiel medzi skeptikmi, ktorí preverujú takmer  všetky tvrdenia (*) a tými ostatnými, ktorí sa to buď ešte nenaučili alebo majú ich slovami „myseľ  otvorenú“, nie je vôbec  veľký.  Rozdiel je hlavne v uplatňovaní toho, čo je nielen nám, ľuďom, vlastné – zvedavosti.

Jakub vyslovuje závažné tvrdenie a Kristínu samozrejme zaujíma, z čoho tak usudzuje. Bude zrejme musieť vysvetliť, prečo si zaumienil, že sa ich priatelia, spokojný pár ktorý spolu už dlhšie žije, majú rozísť. Kristína sa určite nenechá odbiť odôvodnením v zmysle „ja tomu verím“, ani „zdá sa mi to pravdepodobné“ ani „z mojej skúsenosti…“ a už vôbec nie „Lebo som to povedal“ či „Dlhšie sa spolu nebavia a neviem prečo, podľa mňa sa rozchádzajú“.

Čo vedie Kristínu  pýtať sa na dôvod? Nie, že by nedôverovala Jakubovi, ktorý je jej partnerom alebo sa ho snažila napadnúť;  Je v tom zvedavosť, ktorá je nám vlastná, taká otázka je automatická a akosi automaticky ani nevadí. Chce sa dozvedieť veci, ktoré si možno nevšimla, no bude v tom aj závažnosť  dôsledkov tvrdenia, ak by sa ukázalo odôvodnené, napríklad:
Tomáš a Martina, ich spoloční priatelia, majú problém.
Martina, Kristínina najlepšia priateľka je zrejme nešťastná.
Dvaja členovia spoločnej priateľskej partie budú zrejme riešiť nepríjemné záležitosti, ktoré sa dotknú všetkých ostatných.

Tvrdenie sa dotýka medziľudských vzťahov, na ktoré sú  všetci viac alebo menej „hákliví“ a zamestnávajú ľudské mozgy denne.(1) Čo sa asi stane na tejto poobednej kávičke, ak Jakubove vysvetlenie nebude úplne vhodné, je možné si domyslieť.

 

Zárodok skepticizmu, ktorý nemusí vyklíčiť
Je Kristína skeptik? Z časti – používa presne ten istý postup, ktorý použije každý kriticky mysliaci človek, ak sa chce dopátrať odôvodnenia (pravdivosti resp. pravdepodobnosti) tvrdenia. Dokonca vie, aké odpovede sú pre odôvodnenie úplne nevhodné (napr.Mám štátnicu z psychológie), vie aj, či obsah odôvodnenia súvisí s Jakubovým záverom – v tomto prípade ani veľmi nie, pretože na vyslovenie dané „indície“ nestačia.

Jakubov záver nie je opodstatnený dostatočnými dôvodmi. Bude podrobený kritike, bude napadnutý za predpojatosť, preháňanie, za nedostatočnosť a bude zamietnutý. A to všetko je úplne normálne, deje sa to denne a nik sa nad tým veľmi nepozastavuje. Nakoniec sa možno Jakub svojho úsudku vzdá a uzná, že sa mýlil. Happy end.

 

Iná situácia, radikálne iný výsledok
Možno si predstaviť aký najkvalitnejší dôkaz svojho tvrdenia by mohol Jakub poskytnúť, aby svoje tvrdenie odôvodnil: možno počul hádku, možno videl niečo závažné. To všetko sú ale slabé štandardy dôkazov. Možno mu Tomáš sám povedal, že vzťah sa rúca a rozchod je na spadnutie, to by bol dôkaz „najvhodnejší“.

Život ale nie je len o vzťahoch, ktoré sa dajú ťažko merať a sú veľmi zložité. V realite ľudia tvrdia rôzne veci, ktoré nie je tak zložité a komplikované dokázať, ak sú pravdivé.

Pamäť vody, paranormálne schopnosti, duchovná liečba, zázračné „lieky“, výživa z energií, čakry, komunikácia s mŕtvymi, rôzne spiknutia, duchovné zážitky a mnohé iné tvrdenia. Nie sú dokázané ako pravdivé, mnohé sú dokázané ako nepravdivé, mnohé sa od svojej podstaty dokázať ani nedajú a sú teda nezmyselné. Ako by mohla Kristína uspieť so svojim skepticizmom, ak by sa obsah témy zmenil na nejakú z nich?

Napríklad pamäť vody – v rámci všetkých tvrdení homeopatie ide o nezmyselný konštrukt(2), ktorý ak by aj bol v takom zmysle pravdivý, dotkol by sa nás veľmi negatívne. A nie je ani príliš zložité toto tvrdenie odhaliť ako nezmysel(3), k čomu pomáha jednak to, že nebol nikdy ani vedecky preukázaný – ten kto niečo také tvrdí na to nemá jediný dôkaz = rozumný/morálny dôvod.

 

Kristína, Jakub a pamäť vody
Bol som u homeopata a ten mi odporučil na moje tráviace ťažkosti špeciálny preparát. Funguje na princípe podobné lieči podobné a pamäti vody. Vďaka pamäti vody je možné podať veľmi zriedený roztok účinnej látky, ktorý má obrovskú účinnosť.“ Povedal Jakub dopíjajúc svoje presso.
Hej? Ako vieš?“ Spýtala sa Kristína zvedavo a so záujmom.
Čo ako viem?“ Opýtal sa Jakub.
„No že to takto funguje.“
„Ja tomu verím.“
„A iný dôkaz nemáš? Preveril si si, či to naozaj funguje?“
„Mne to zabralo, ja si myslím, že je to lepšie než nabíjať sa chémiou a kade čím. Toto je prírodné.“ Odpovedá Jakub už značne podráždene.
„No ale čo ak to nefunguje? Nemyslím si, že voda má pamäť, to by si pamätala riadne nechutné veci…“ Kristína sa však nedá odbiť a chce sa dopátrať dôvodu.
„To je tvoj názor. Pozri, každý má svoj názor. Vy skeptici ste všetci zaujatí len tým, čo sa dá merať a neviem čo, ste zaslepení. Možno keby ste sa zamerali viac aj na to ostatné, otvorili by sa vám oči.“
„Nemyslím si, že je vhodné vzdať sa liečby ktorá je overená len preto, že si niečomu uveril… môže ti to ublížiť.“
„Ako mi to môže ublížiť? Nemá to žiadne nežiaduce účinky.“
„Veď práve, nemá to žiadne nežiaduce účinky, lebo to nemá asi vôbec žiadne účinky. A ublížiť ti to môže tak, že namiesto liečby sa nebudeš liečiť a tvoj stav sa bude zhoršovať…“(4)

A takto možno pokračovať donekonečna bez výsledku. Ľudia, ktorí sú skeptickí aj pri iných veciach než vzťahoch, sa s podobnými diskusiami stretávajú možno veľmi často. Štandardne sa v takejto diskusii objavia tieto štádiá:
Skeptici sú zaslepení.
Viera je nad dôkazy.
Žiadny argument nevedie k ozajstnej výmene názorov, len k výmene monológov.

Takmer nikdy sa však v podobnej diskusii neobjaví opačný prístup:
„Kristína, z akého dôvodu neveríš tomu, čo som povedal?“  Nespýta sa Jakub so záujmom prehodnotiť opačný postoj a mať naozaj otvorenú myseľ a zhodnotiť kvalitu dôkazov.

 

Prečo sú skeptici skeptickí
Pochopiť, prečo sa Kristína spýta na dôvod tvrdenia o rozchode Tomáša a Martiny, nie je vôbec zložité. Jakub to asi nebude brať ako útok na svoju osobu, na svoj svetonázor a nebude sa brániť útokmi, že je Kristína zaslepená, večne kritizuje, že má zatvorenú myseľ.  Ak je teda vcelku normálny človek.

Prečo sa Kristína spýta na dôvod viery v pamäť vody? Opäť je v tom zvedavosť, pamäť vody je zaujímavá hypotéza a ak je na nej niečo pravdy, má to zaujímavé dôsledky pre život. Možno má Jakub niečo, čo dokazuje túto teóriu. Je v tom záujem dozvedieť sa niečo viac o svete, no aj o tom, ako Jakub rozmýšľa a hodnotí veci; ako sa rozhoduje, pričom zdravie je vec dôležitá.

V neposlednom rade Kristíne na Jakubovi určite záleží a nechce, aby si ublížil tým, že sa spoľahne na nejaký podvod či klamstvo ktoré mu sľubuje nádej. V závislosti od toho, akými problémami ľudia na svete trpia sú tieto klamstvá viac alebo menej nemorálne a škodlivé – no ako klamstvá sú nemorálne vždy, či už neuškodia, alebo nepomôžu.

Dôvod je ten istý, ako pýtať sa, prečo si niekto myslí, že sa dvaja ľudia rozídu.

 

Otázka na dôvod nie je napadnutie osoby!

Ako by mohlo aj byť? No opačná stránka mince je: ak si niekto myslí, že otázka na dôvod jeho tvrdenia je napadnutie jeho osoby, myslí si o sebe, že jeho tvrdenia sú nespochybniteľné a treba ich okamžite prijať?

Čo môže skeptik získať pátraním po dôvodoch tvrdení? Poznanie, pochopenie toho, ako myslia jeho blízki či iní ľudia. Naučiť sa nové veci. Je to záujem.

Čo môže stratiť osoba, ktorej tvrdenia sú podrobené skúmaniu dôvodov? Môže stratiť nezmyselný svetonázor, ktorý jej môže ublížiť, alebo ublížiť ľuďom okolo nej.
Posledná otázka znie: Prečo teda neaplikovať tak jednoduchý princíp overovania pravdivosti tvrdení aj na iné oblasti života, než sú medziľudské problémy?

Skúste to aj vy vo svojom živote.

Ak sa Vám článok páčil, dajte mu prosím svoj hlas na http://vybrali.sme.sk/c/Ako-vies-Skepticizmus-ktory-je-vam-vlastny/

(*)naozaj všetky sa preveriť nedajú a bola by to skutočne strata času

perexový obrázok: Marián Šicko

(1)  BARRETT, L., DUNBAR, R., LYCCET, J.: Evoluční psychologie člověka. 2001. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7178-969-7

(2) web venovaný kampani 1023: http://www.1023.org.uk/

PUB MED:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10853874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11795090

A systematic review of systematic reviews of homeopathy -E. Ernst: Department of Complementary Medicine, School of Sport & Health Sciences, University of Exeter, 25 Victoria Park Road, Exeter EX2 4NT UK: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2125.2002.01699.x/pdf

Stefania Milazzo, Nancy Russell, Edzard Ernst: Efficacy of homeopathic therapy in cancer treatment

http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(05)00996-2/abstract

Umut Altunç, MD, Max H. Pittler, MD, PhD, Edzard Ernst, MD, PhD : Homeopathy for Childhood and Adolescence Ailments: Systematic Review of Randomized Clinical Trials http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(11)60969-5/abstract

(3) Satirický príspevok  na tému výpočtu overenia tvrdenia, že „Každý z nás určite vypil aspoň jednu molekulu vody, ktorá prešla močovým mechúrom Olivera Cromwella: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253938528104882&set=a.131109533721116.29757.131026730396063&type=1&theater (linkované 26.2.2014)

(4)Ako môže homeopatia škodiť: http://whatstheharm.net/homeopathy.html

One Response

  1. Aineemarec 04, 2014 at 22:05 

    Skvelý článok! Nielen že si mnohí ľudia myslia, že viera je nad dôkazy, ale dokonca, že veriť a nepýtať sa žiadne otázky, je cnosť, ktorá si zaslúži obdiv. Dôsledkom tohto postoja sa potom pri akomkoľvek náznaku spochybnenia, kritiky, či len jednoduchej otázky objaví priam až nenávistný odpor. Jasné, že sa nám potom nechce diskutovať s ľuďmi, ktorí prešli na túto "temnú stranu" všelijakých povier a nedokázateľných presvedčení. Vďaka tomu sa tieto témy stali nedotknuteľnými, až priam tabuizovanými. Keď som viedla tábor vo Francúzsku, chcela som do lekárničky kúpiť antihistaminikum, ale zastavili ma, že to by bolo nezákonné, keďže nie som lekár. Ale vraj to je v pohode, veď máme homeopatiká. Koniec diskusie. Problem solved. Protesty nepomôžu. Je snáď jasné, že som tie antihistaminiká prepašovala, keď som nechcela, aby mi tam v horách niekto zomrel kvôli obyčajnému bodnutiu včely. Zvláštne, akosi si neviem spomenúť; no kedyže to prebehli tie výskumy, ktoré dokázali účinnosť homeopatík? Hm?

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.