Beletria Category

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyBeletria Category

Ako zmerať pulz Zeme

S obyčajnou palicou pichnutou do zeme sa dá zistiť mnoho vecí. Ak k tomu použijete špagát, môžete naozaj odhaliť …

Walter M. Miller: Zpěv za svatého Leibowitze

Walter M. Miller: Zpěv za svatého Leibowitze (z knihy Jitro kouzelníků od Pauwelsa a Bergiera,  ospravedlňte prosím …

Isaac Asimov – Poslední otázka

Poslední otázka byla poprvé položena, napůl v žertu, 21. května 2061, v době, kdy lidstvo poprvé vykročilo ze tmy …

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.