Warning: finfo::file() [finfo.file]: Empty filename or path in /data/2/5/25f5c2d6-ccb4-4cf1-ad4b-bdc888b91cc5/pouzimerozum.sk/web/wp-content/themes/provocateur/functions/helpers/file.php on line 240

Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKritické myslenieDvojnásobne slepé riadenie experimentu

Dvojnásobne slepé riadenie experimentu

Posted 21 júl, 2011 by in Kritické myslenie2

Nie všetky koncepty, ovládané profesionálnymi vedcami by zlepšili kognitívne nástroje ostatných ľudí. Nehľadáme nástroje, s ktorými výskumní pracovníci môžu prospievať vede. Hľadáme nástroje, ktoré pomáhajú bežným ľuďom pochopiť vedu lepšie, a vybaviť ich k lepšiemu rozhodovaniu po celý ich život.

Prečo polovica všetkých Američanov verí v duchov, tri štvrtiny veria na anjelov, tretina verí v astrológiu, tri štvrtiny veria v peklo? Prečo štvrtina všetkých Američanov verí, že prezident Spojených štátov amerických sa narodil mimo územia krajiny a je preto nespôsobilý byť prezident? Prečo viac než 40 percent Američanov si myslí, že vesmír začal po domestikácii psa?

Neponúkajme iba porazeneckú odpoveď a neviňme za všetko hlúposť. To je asi časť príbehu, ale buďme optimistickí a sústreďme sa na niečo odstrániteľné: nedostatok školenia v tom, ako kriticky myslieť, a ako odstrániť osobný názor a predsudky, v prospech dôkazov. Verím, že double-blind kontrolný experiment prispieva dvoma spôsobmi. Je to viac než len vynikajúci výskumný nástroj. Tiež má vzdelávaciu, didaktickú hodnotu pri učení ľudí, ako myslieť kriticky. Moja téza je, že nemusíte robiť vlastné dvojnásobne slepé experimenty, aby ste pocítili zlepšenie vašich poznávacích nástrojov. Jediné, čo potrebujete k pochopeniu princípu, je pochopiť, prečo je nutný, a užívať si jeho eleganciu.

Ak by všetky školy učili svojich žiakov, ako robiť dvojnásobne slepé experimenty, naše kognitívne nástroje by sa zlepšili nasledujúcimi spôsobmi:

1. Naučili by sme sa generalizovať z príkladov.

2. Naučili by sme sa ako zhodnotiť pravdepodobnosť, že zrejme významný vplyv by sa stal sám iba náhodou.

 ‎3. Naučili by sme sa ako ako nesmierne ťažké je odstrániť subjektívnu zaujatosť, a že subjektívna zaujatosť nemusí nutne znamenať nepoctivosť či predajnosť akéhokoľvek druhu. Táto lekcia ide hlbšie. Má blahodárne účinky na oslabenie rešpektu k autorite a rešpektu voči osobnému názoru.

4. Naučili by sme sa nenaletieť homeopatom, podvodníkom a ďalším šarlatánom, ktorí by následne prišli o zisky.

5. Naučili by sme sa kritické a skeptické návyky myslenia používať viac všeobecne, čo by nielen zlepšilo naše kognitívne nástroje, ale mohlo zachrániť svet.”

(Preklad článku Richarda Dawkinsa http://www.edge.org/q2011/​q11_17.html#dawkins)

A čo je vlastne dvojnásobne slepý experiment?

Experiment je jedným zo základných nástrojov vedeckej metódy. Aj keď existuje mnoho typov experimentov, v medicíne a biológii je to predovšetkým dvojito slepý experiment, ktorý umožní dospieť k objektívnym výsledkom, neskreslených vedomím účastníkov experimentu. Pri týchto typoch experimentov a klinických štúdií sa pracuje s rozsiahlym, štatisticky hodnotitelným súborom homogénnych prípadov, ktoré sa náhodne rozdelia (randomizujú) do dvoch rovnako veľkých súborov. V klasických experimentoch sa jednej skupine podá nová, testovaná látka, druhej placebo. V modernej klinickej štúdii sa namiesto placeba z etických dôvodov aplikuje iný, doteraz používaný medikament. Výsledky sa štatisticky spracujú. Podstatou dvojito slepého pokusu je, aby ani pacient, ale ani lekár nevedel, ktorá z oboch látok bola použitá. Nejde len o vylúčenie vedomého podvodu, ale aj podvedome môže lekár hodnotiť a prispôsobiť výsledok svojej hypotéze. Niekedy ani dvojité zaslepenie nestačí a je potrebné zaslepiť aj laboratórne vyšetrovanie a štatistické spracovanie. Hovorí sa o trojito alebo totálne zaslepenenom experimente. 

http://www.sysifos.cz/inde​x.php?id=slovnik&act=zobra​zit&idd&pismeno&vyraz=1209​814891&heslo=Dvojit%EC+sle​p%FD+experiment 

2 komentáre

  1. Lákanie Palesa | Použime rozum (zaváranie závitov na internete)júl 31, 2011 at 09:58 

    [...] testov a preto nemusí byť výsledok dostatočný. To je aj dôvod, prečo vedci používajú dvojito-zaslepený experiment. Vedci sa snažia čo najviac eliminovať mieru zmeny, ktorú do pokusu vnáša pozorovanie. V [...]

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.