Warning: finfo::file() [finfo.file]: Empty filename or path in /data/2/5/25f5c2d6-ccb4-4cf1-ad4b-bdc888b91cc5/pouzimerozum.sk/web/wp-content/themes/provocateur/functions/helpers/file.php on line 240

Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyBeštiárInternetoví trotlíci

Internetoví trotlíci

Posted 08 feb, 2012 by in Beštiár2

Ďalšie zvieratko do zbierky (nielen) internetovej hávede je Trotlík. Nie je to oficiálny názov, ale prebraný z češtiny (a tá ho má zase z nemčiny), zo slova trotl, ktoré znamená: hlupák, blbec. Trotlík je zdrobnený výraz, pretože aj nositelia tohto označenia sú drobní – v zmysle významu ich prínosu v komunikácii či obohatení spoločnosti niečím užitočným. Toto označenie môže mnohým prostredia znalým pripomínať slovo Troll a jeho významy. My však budeme Trolla považovať za celkom inteligentného podrypovača diskusií, ktorý vie presne kam má udrieť, aby vyrýpal požadovaný flame a kochal sa nastolenou masakrou. Trotlík je na rozdiel od Trolla omnoho hlúpejší, menej znalý, svoje činy a dôsledky si neuvedomuje, a reakcia na jeho aktivitu je veľmi silný a bolestivý facepalm, s pokrikom: „Ach, poďme radšej na pivo.“ Priblížme teda základné črty internetových trotlíkov a rozveďme niektoré stupne ich hierarchie, pre bližšiu taxonómiu:

Trotlík je také zvieratko, tvorček humanoidného charakteru, ktorý má mnoho spoločného s Konšpiračnou ovcou, vie si s ňou v mnohom rozumieť. Je však špecifickejší vo svojich aktivitách, a spôsobe vyjadrenia svojich najtajnejších túžob.

Základné vlastnosti trotlíka sú nízke IQ (to ale nemusí byť nutne nezvratný stav), nízke EQ(taktiež nie nutne nezvratný stav), emocionálna nestabilita, rôzne druhy komplexov, od nedostatku pozornosti, cez napoleonské syndrómy, spasiteľské, Guliverove, Baron-prášilovské. Vyznačuje sa vzdelanostnými nedostatkami, toto je nutné upresniť: niektorí trotlíci, ako si uvedieme, majú určité „vedomosti“, respektíve sú „sčítaní“, no tieto vedomosti nie sú použiteľné pre praktický život, ide často o pavedecké nezmysly, báchorky, bludy, vlastné ilúzie, nezmyselné konštrukcie a konšpirácie (tu je stret s ovcou).

V oblasti názorov má trotlík zmätok – trotlík nemá schopnosť tvoriť argumenty, ktoré by sa dali obhajovať, ani zastávať, trotlík vždy pomieša dohromady veľké množstvo nezmyslov a odvodenín, v ktorých sa sám nevyzná. Jeho pudom je tieto nezmysly vyliať do diskusie, kde sa nimi ostatní účastníci prehŕňajú ako v maštali. Tieto nezmysly slúžia automaticky ako krmivo ostatných trotlíkov (konšpiračných oviec). Trotlík je však hrdý, a považuje prehŕňanie za povinnosť ostatných, svoje obsahy považuje za zlato.

Trotlík nemá problémy s gramatykou ani slevoslodom, svoje vyjadrenia píše, ako mu zobák, drápy a klávesnica narástla.

Charakterové vlastnosti trotlíkov sú nadutosť, narcizmus, „vševedomosť“. Za každú cenu musia preraziť a chcú mať vždy pravdu, miesto aby sa snažili ju poznať. Trotlizmus trotlíkov doháňa ľudí okolo k agresivite, irónii, posmechu, alebo ignorácii. Nanešťastie, trotlíci si to nedokážu uvedomovať a preto vo svojej činnosti pokračujú, pokiaľ nenarazia.
Treba podotknúť, že i keď je trotlíkov v mladšom veku mnoho, trotlizmus sa nevyhýba ani starým capom a „capinám“, a tí sú omnoho horší – sú trénovaní.

Vzhľadovo by trotlík mohol byť podobný tváričke „Forever alone“ trošku kríženej so škretom, s veľmi malou mozgovou časťou, jedným obočím (alebo nezreteľným predelom), ktoré má často padnuté hlboko do tvárovej časti. Drobné hlúpe očká zapadnuté k sebe, nos trošku podobný rypáku. Celkovo pripomína brontový zemiak na ktorý sa okrem hliny prilepil aj kus chemlonu. Trotlice sa od trotlíkov môžu líšiť neveľmi, niekedy však výrazne viac zarastajú. Pohlavný dimorfizmus nie je dôležitý, keďže trotlizmus je skôr vlastnosťou psychickou, ako fyzickou. Ide len o modelovú predstavu.

Trotlíci málokedy (ak vôbec) reagujú na obsah komentárov – nedokážu to. Miesto toho reagujú ad hominem na autorov príspevkov, alebo reagujú postnutím vlastného príspevku s nulovým obsahom, plného argumentov ad ignorantiam, non sequitur, anekdôt, útokov na city, slamených srašiakov, a podobne. Hlavnou spojovacou potrebou trotlíkov je strhnúť na seba všetku pozornosť, aby sa necítili na svete tak sami.

Trotlie mláďa:
Trotlík najčastejšie mladého veku, navštevujúci ŽŠ. Patria sem však aj ostatní, ktorí sa vyznačujú jednoduchými potrebami a takmer žiadnymi praktickými poznatkami „prínosu k téme“. Okrem iného sú schopní urobiť v jednej vete nespočetne veľa hrubých gramatických chýb, nedokážu porozumieť jednoduchým textovým obsahom, nevedia čítať a triediť vlastné myšlienky. Základnou potrebou týchto trotlíkov je zviditeľniť svoju existenciu na internete. Keďže nemajú čím prispieť, ich najčastejšie obsahy sú: …Jééééjo… Pekné… Prvý… Blbosť… Nechápem.. Trapné.. Staré… To poznám.. Nechce sa mi to čítať… Kto to má čítať?.. Ich komunikácia sa môže vyznačovať používaním rôznych zbytočných symbolov, a zamieňanie písmenok.
Našťastie sú títo trotlíci neškodní. Keďže sa nevedia rozumne vyjadriť ani chápať cudzie vyjadrenia, píšu otupné spamovacie komentáre a ďalej sa do debaty nezapájajú.

Vzťahovačný aktívny trotlík:
Vzťahovačný trotlík má všetky základné vlastnosti ako trotlie mláďa, no má aj jednu navyše: Trpí paranoickou predstavou, že sa všetci na svete bavia o ňom. Takýto trotlík okamžite útočí na nejakého človeka v diskusii s tým, aby ho prestal urážať. Pritom útočí často vulgárne na nesúvisiace príspevky, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Vďaka tomu dáva už z diaľky najavo svoje intelektuálne kompetencie.

„Múdry“ trotlík:
Slová ako múdry, inteligentný a podobne sú na trotlíkov myslené ironicky. Múdry trotlík je ďalším levelom predošlého trotlíka, ktorý má, okrem urážania sa, i potrebu poučovať a moralizovať. Takýto trotlík sa prejavuje komentármi typu: ..Si robíš srandu z xyz (skupiny ľudí, národa, mesta, štátu, veku, pohlavia..), ty debil, kretén…..Takí ako ty……Ty nevieš ako to je ty….

Sadistický trotlík:
Mierna odchýľka „múdreho“, niekedy na nerozlíšenie, ktorý praje všetkým okolo len to najhoršie. Opäť na základe absolútnej neschopnosti pochopiť cudzie argumenty na závažné témy, vyrukuje s obsahom prajúci „všetko dobré do budúceho života“:…Bodaj by sa to isté… Bodaj by ti deckám krivé hlavy narástli…. Nech sa ti zbesní črevo..

„Sčítaný“ trotlík, dokonalý Trotl:
Súhrn všetkých predošlých s bonusovou vlastnosťou – má načítané obrovské množstvo bludov a balastu, ktoré kombinuje takým spôsobom, že sa v nich nedokáže vyznať ani „divá sviňa“. Tento trotlík má komplex akademickej nedocenenosti, jeho „novátorské“ (často však zastaralé a nepoužiteľné) názory potrebuje šíriť ďalej, a plodiť tak z predošlých trotlíkov svoje kópie. Trotlíci tohto typu sú často konšpiračnými ovcami, ústráchanými, paranoidnými hľadačmi „svätej“ pravdy. Majú potrebu vyjadrovať sa k vážnym témam, často sa navážajú do vedeckých diskusií, kritizujú výskumy, poznatky, vedomosti. Majú tendencie vracať sa do doby kamennej a uctievať kúsok uhlia. Nedokážu pochopiť oponentské argumenty, evidenciu, súvislosti, logiku, odvodzovanie, pravdepodobnosť a podobne. Sú však nebezpeční, pretože sa často dokážu postaviť do role spasiteľov sveta, pričom na seba strhnú pozornosť mladších, ešte nešpecifikovaných trotlíkov, alebo i bežných ľudí, ktorí sa následne trotlíkmi stanú.

Hlúpy trotlík:
Toto je trošku zvláštna kategória, už len z názvu. Jeho aktivita spadá do niekoľkej z predošlých kategórií, alebo naraz do všetkých. Hlúpy trotlík reaguje veľmi primitívnymi spôsobmi, často rozum zastavujúcimi. Príklady je ťažké napísať, pretože tieto aktivity sú tak tematicky špecifické – treba zažiť. Stále sa však vyznačuje základným – tému neobohacuje, nereaguje na obsah, nedokáže dať dohromady súvislú vetu s významom.

Ako nebyť trotlíkom?
Nemusíme si nahovárať, každý je čas od času trotlíkom: ak sa vyjadruje k témam, ktorým sa nerozumie; ak reaguje emotívne, bezdôvodne a nesprávnym smerom; ak zahajuje deštruktívnu debatu, kladie nezmyselné argumenty, obhajuje protirečiace tvrdenia, nevie si priznať pravdu a svoju chybu; nedokáže reagovať k veci.

Dá sa tomu vyhnúť, eliminovať tieto tendencie tak, že trotlizmus z nášho života pomaly vyprchá, ostanú len fragmenty, pretože niekedy človek reaguje v afekte, či chce alebo nie. Dobre k tomu poslúži kritické myslenie a osvojenie si základných pravidiel triedenia informácií. Nie je náročné naučiť sa pár pravidiel tvorby argumentov a postupoch v argumentácii. Trotlizmus nie je nezvratný stav, je to v podstate lenivosť jedinca používať rozum a uvažovať v kontexte. Je to hrdosť na hlúposť, nadutosť. Preto si zaslúži ironické jednanie a poukazovanie, aby sa trotlík zobudil a podvihol si obočie.. Možno tak uvidí, čo vlastne napáchal a spamätá sa.

Táto klasifikácia Trotlov – Trotlíkov, by sa dala rozširovať a upravovať. Nemá mať charakter štúdie, ale iba informatívnej – rozpoznajme trotlíkov a eliminujme ich záškodnícku činnosť. Naučme ich móresom.

Odkiaľ trotlíci pochádzajú? Ako už bolo napísané, sú všade a každý je čas od času jedným z nich. Momentálne sa i vďaka sociálnym sieťam stávajú „prístupnejší“, zapájajú sa do debát, komentujú obsahy a kdekoľvek sa pohneme, o nejaký ten brontový trotel zakopneme. Internet ponúkol trotlíkom svet, kde sa cítia neviditeľní, nedocenení voči ostatným. Potrebujú na seba poukazovať. Každý portál, kde je umožnená diskusia členov, získa časom svojho maskota – trotlíka nevídaného, ktorý sa udomácni v kúte diskusnej skupiny a odtiaľ vyhadzuje svoje pokrútené pahýle otupnosti.

 Obrázky: Autorské

2 komentáre

  1. Použime rozum (zaváranie závitov na internete) :: Blog Postfebruár 08, 2012 at 19:57 

    [...] šachista je druh trotla, ktorý sa dá rozpoznať ľahko: nezáleží na tom, aký kvalitný je argument proti, vždy si [...]

  2. joejún 02, 2013 at 16:14 

    Článok sa mi nepáči. Úvod tvoria posmešné urážky, považovanie sebavedomých a menej skúsených ľudí za debilov, ktorí iba kazia diskusiu. Prešiel som na časť "Ako nebyť trotlíkom?" a dozvedám sa medzi riadkami, že "Každý je čas od času trotlíkom...Preto si zaslúži ironické jednanie a poukazovanie, aby sa zobudil a podvihol si obočie...Naučme ich móresom." Nevedú práve takéto odporúčania ku hrubému a primitívnemu jednaniu, ktoré kazí diskusiu?

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.