Warning: finfo::file() [finfo.file]: Empty filename or path in /data/2/5/25f5c2d6-ccb4-4cf1-ad4b-bdc888b91cc5/pouzimerozum.sk/web/wp-content/themes/provocateur/functions/helpers/file.php on line 240

Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyČlovek, správanie, evolúciaKognitívne pasce a omyly odhadovania 1/4

Kognitívne pasce a omyly odhadovania 1/4

Čo je podľa vás pravdepodobnejšie? Že osoba, ktorá vám rozpráva fantastický príbeh alebo vás presviedča o nejakej „zázračnej“ veci klame (vedome alebo sama bola oklamaná), alebo vám hovorí pravdu? Ak si všimnete, ako často denne ľudia klamú, sú klamaní, prípadne si zle vysvetľujú udalosti, nemusíte byť ďaleko od pravdy, ak si poviete, že sa zrejme nič „zázračné“ nekonalo.

Ľudia nemusia klamať vedome, ani pakoniť realitu pretože majú také nutkanie. Možno sa len dostali do nejakej myšlienkovej pasce, ktorá ich krúti ako vodu v odtoku z umývadla. Narozdiel od optických ilúzií, pri ktorých sa smejete nad tým, ako divne vnímate realitu, sú takéto myšlienkové pasce – kognitívne ilúzie – ako špióni, ktorí sa prikradnú a je ťažké sa ich zbaviť. Veľmi ťažké. No aj napriek prekážkam je dobré vedieť, že také niečo je, a snažiť sa nepodľahnúť prvému dojmu – môže byť totiž úplne mimo.

Intuícia je Damoklov meč.

Denne sa stretnete s problémami, kedy musíte odhadovať: možnosti a pravdepodobnosti, že sa niečo stane/nestane, že stratíte/získate, že sa nejaká kúpa oplatí/neoplatí. Ide o rozhodovanie za veľmi zvláštnych okolností, nie vždy presne viete, aké sú vstupné údaje a reálne možnosti. Málokto má v hlave vytvorenú kalkulačku a preto háda takpovediac „z brucha“. Odhadovanie z brucha alebo „intuitívne“ považuje mnoho ľudí za kľúč k úspechu. Ak je niečo naozaj sebaklamom, tak „šiesty“ zmysel je kráľom sebaklamov. Intuícia vás nedostane ľahšie k cieľu, skôr k šlamastike. Trúfli by ste si spoliehať sa na intuíciu a bez tréningu vstúpiť do ringu s majstrom MMA (Mix Martial Arts)? Mnohí si však takto trúfnu vstúpiť do ringu proti štatistike a pravdepodobnosti..

Reprezentatívnosť

Štefan je veľmi hanblivý a utiahnutý, obetavý, no s malým záujmom o spoločnosť, či reálny svet. Mierna a čistá duša, s potrebou poriadku a vášňou pre detail.“ (Kahneman)

Kam by ste začlenili Štefana, ak by ste mali na výber zo zoznamu možností ako napríklad: farmár, predavač, pilot, knihovník, lekárnik? Čomu by ste dali väčšiu pravdepodobnosť a čomu menšiu? Podľa heuristiky reprezentatívnosti ľudia považujú Štefana napríklad za knihovníka podľa toho, ako silne im jeho popis korešponduje s predstavou (stereotypom) knihovníkov.

Denne sa stretnete so situáciami, kedy máte rozhodnúť, či vec (jav) „A“ patrí do skupiny „B“, aká je pravdepodobnosť, že jav B spôsobil jav A, a podobne. Ľudia často uvažujú nad týmito vecami cez „heuristiku“ reprezentatívnosti, ktorá ale nemusí byť nutne pravdivá: Ak je jav A veľmi podobný tomu, čo očakávate od skupiny B, máte väčšiu tendenciu predpokladať, že k sebe patria.

Takéto uvažovanie však vedie často k omylom (minimálne trápnym, keď zle odhadnete človeka), pretože vôbec neberiete do úvahy ostatné vlastnosti, príčiny a podmienky, ktoré vstupujú do procesu, no ktoré neboli v popise ponúknuté (to však neznamená, že nejestvujú).

Nevšímavosť voči pravdepodobným výsledkom

V prípade Štefana, jeden z faktorov, ktorý nemá vplyv na reprezentatívnosť, no má vplyv na pravdepodobnosť, je frekvencia výskytu rôznych povolaní. Keďže je na svete viac farmárov ako knihovníkov, je dosť možné, že Štefan patrí viac medzi nich, než medzi knihovníkov. Ak sa však spoliehate na reprezentatívnosť, úplne odignorujete tento základný fakt.

Tieto hypotézy boli testované, pokusným osobám dali rôzne profily osobností náhodne vybraných zo vzorky profesionálov – inžinierov a právnikov. Mali určiť, či je človek z profilu inžinier alebo právnik, pričom dostali popis, že určujú zo skupiny 70 inžinierov a 30 právnikov. V inej skupine pokusných osôb bol tento súbor prehodený na 30 inžinierov a 70 právnikov. Pravdepodobnosť, že profil patrí do inžinierov je vyššia v prvom prípade než v druhom, u právnikov je to naopak. Pokusné osoby však hodnotili pravdepodobnosť na základe stereotypu, úplne ignorujúc nutnú pravdepodobnosť (Kahneman).

Základnú pravdepodobnosť využijete len vtedy, ak nemáte žiadne iné informácie. Váš úsudok skreslia aj totálne nepodstatné informácie:

Tomáš je 30 ročný muž, ženatý, má dve deti. Muž vysokých schopností a motivácie, snaží sa byť čo najefektívnejší vo svojom odbore. V kolektíve je veľmi obľúbený.

Tento popis je pre profesie úplne nepodstatný a odhad, či Tomáš patrí medzi inžinierov alebo právnikov, by mal byť založený na pravdepodobnosti vyplývajúcej z pomeru v skupine (70/30 alebo naopak). Ak nedostanete žiadne omáčkové informácie, váš úsudok sa skôr priblíži realite.

Veľkosť vzorky

Isté mesto má dve nemocnice. Vo väčšej nemocnici sa narodí denne 45 detí, v menšej len 15. Viete, že celkovo je 50% chlapcov. Lenže pomer sa mení zo dňa na deň. Počas jedného roka bolo zaznamenaných viacero dní, kedy sa narodilo 60% chlapcov. Ktorá z nemocníc zaznamenala viac takých dní?
Väčšia nemocnica. (21)
Menšia nemocnica. (21)
Zhruba rovnako (+- 5% kolísanie). (53)

Čísla v zátvorkách znamenajú počty študentov, ktorí sa priklonili k nejakej z možností (Kahneman). Väčšina subjektov označí rovnaké pravdepodobnosti pre obe nemocnice. Reálne je však väčšia pravdepodobnosť, že sa nepomer prejaví v menšej nemocnici. Väčšia vzorka je menej náchylná na odchýlky od 50%.

Ľudia často nechápu, akú rolu v štatistike zohráva vzorka. Napríklad priemerná výška mužov na slovensku je 179 cm. Aká je pravdepodobnosť, že získate takúto priemernú výšku zo vzoriek 1000, 100, alebo 10 mužov? Väčšina ľudí si myslí, že štatistické výsledky sú rovnaké pre všetky vzorky bez ohľadu na počet jedincov (skúmaných javov).

Toto bolo také zahrievacie kolo. V tom ďalšom uvidíte problém, s ktorým si nevedia často rady ani experti, zistíte ako je to so skladaním papiera a prečo nie je dobré dlho vysedávať pri rulete.
Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť hlasom na: http://vybrali.sme.sk/c/Kognitivne-pasce-nasich-mysli/

KAHNEMAN, D. 2011 – Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 512 s.  ISBN – 0374275637

BROWN, D. 2006: Magie a manipulace mysli. Praha: Argo. 2007. 302 s. ISBN 978-80-7203-942-5
ARIELY, D. – The upside of irrationality

http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_toward_the_mean
http://en.wikipedia.org/wiki/Anchoring

Veľkosť vesmíru: http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe
http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmology_faq.html#DN
http://en.wikipedia.org/wiki/Comoving_distance

Kármánova línia: http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

Bayesianova kalkulačka: http://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/bayes/BayesCalc.htm

Perexový obrázok: http://roulettesecrets.at.ua/

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.