Warning: finfo::file() [finfo.file]: Empty filename or path in /data/2/5/25f5c2d6-ccb4-4cf1-ad4b-bdc888b91cc5/pouzimerozum.sk/web/wp-content/themes/provocateur/functions/helpers/file.php on line 240

Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKritické mysleniePrečo veda a paveda netvoria dobrý tím

Prečo veda a paveda netvoria dobrý tím

Prečo veda a paveda netvoria dobrý tím
Posted 01 dec, 2014 by in Kritické myslenie0

Váš spolužiak či kolega má jednu vlastnosť, ktorú on aj mnohí iní volajú „dar“ a ktorý by sa dal označiť ako mainstreamovo otvorená myseľ. Prežeňme to do extrému a povedzme, že jeho otvorenosť spočíva v nekritickom prijímaní tvrdení, ktoré súhlasia s jeho svetonázorom. Ostatné odsudzuje všetkými spôsobmi, mnohokrát aj takými, ktorými by jeho vlastné neprešli tiež. Okrem toho veľmi uvažuje a spája rôzne „poznatky“ načítané z pochybných prameňov, odsudzuje kontrolované experimenty a bádanie ako vedeckú inkvizíciu. Trvá na tom, že veda je zaslepená mašinéria, ktorá nedokáže poznať niektoré nuansy sveta mimo zmysly, no on ich pozná. Dokázať to síce nevie, o to silnejšie sa ich však drží a neexistuje argument, ktorý by ho z toho vytrhol.

Môže mať každopádne veľmi pestrý svet, v ktorom nič nie je nemožné. Ba práve – je v ňom možné úplne všetko, čo odporuje zdravému rozumu (rečnícky pojem ktorý tu nebudem definovať).

Pracujte na riešení problému!

Dostali ste za úlohu spoločne spolupracovať na riešení problému a výsledky, ktoré získate analýzou a prácou potom prezentovať. Tí najlepší z vás, z triedy alebo sekcie na pracovisku, získajú odmenu.

Uvedomte si však, že akákoľvek snaha o racionálne poznávanie, o aplikáciu vedeckých metód a snahu vyhnúť sa omylom, sa pri vašom kolegovi stretne s otvoreným odporom. Ak sa aj zhodnete na nejakej forme zisťovania poznatkov, všetky výsledky ktoré nebudú súhlasiť s jeho postojmi sa bude snažiť potlačiť, umlčať, ignorovať alebo zhodiť nejakými nesúvisiacimi poznámkami.

Aký by bol váš pocit, ak by ste mali spolupracovať? Ak pracujete v obore umenia či literárnej fikcie, možno by váš kolega obohacoval prácu a výsledkom by bola nejaká správa podobná sci-fi/fantasy komixu. Nakoľko by bol obsah súdržný a zápletka logická, je ťažké hodnotiť, v závislosti na tom, ako silne by ste si vedeli pretlačiť svoj „prínos“.

Horšie by však bolo, ak by ste museli s takým človekom pracovať na vážnom probléme, ktorý má aj iný dosah, ako len estetický pocit z „umeleckého“ diela. Predstavte si, že ste technológovia, medici, chemici či pracujete na pracovisku na ktorom môžu chyby v analýzach viesť k vážnym katastrofám.

Boli by ste takí láskaví a vzali kolegu do tímu? Potlačte svoje obavy o kariéru, keďže v systéme práce 50/50 by bol výsledok asi fakticky slabý: Aký myslíte, že by mala vaša spolupráca prínos?

Aj vy máte dar.

Tým darom je trochu inak otvorená myseľ. Je otvorená poznávaniu, súčasne si je však vedomá prekážkam, ktoré si sama pri poznávaní kladie a aj tým, ktoré kladie samotný problém. Nebránite sa takmer žiadnemu výsledku, ktorý by váš výskum či prieskum priniesol, akurát sa nezaoberáte tými myšlienkami, ktoré nikam nevedú a sú pre tému nerelevantné.

Vaša myseľ je otvorená, no nie tak, aby vám vypadával mozog z hlavy*. Váš dar je v tom, že si dokážete predstaviť všetky možné scenáre tak isto, ako váš kolega, ale dokážete si medzi nimi vybrať tie, ktoré sú pravdepodobnejšie a pre váš výskum hodnotnejšie.

Nie je to dar bez fantázie, bez snenia a blúdenia po fantaskných úvahách. Neamputoval vám bujné predstavy, ani túžbu poznať niečo nadprirodzené. Dáva možnosť zistiť, či sa naozaj jedná o niečo mimoriadne a nie len vlastný klam a snahu o sebapotvrdenie.

Spájajme vedu a pavedu

To je veľmi podobná požiadavka ako chcieť pracovať v tíme s niekym, komu sebareflexia a snaha o precíznosť nič nehovoria. Nedá sa síce na 100% tvrdiť, že by z toho nič nevzniklo, ale uvážením, koľko chýb, vlastných prekonceptov, snahy o „mať pravdu“ sa vnáša do pavedeckých argumentov, progres by bol veľmi pomalý.

Za jednoznačné nie potom môžu hovoriť aj „výsledky“, ktoré alternatívne pavedecké metódy doteraz mali – ak sa ukázalo, že aj mali v niečom pravdu, bola to skôr zásluha vedeckého skúmania, ktoré tak radi odsudzujú.

Kolega, ktorý pri výsledku s ktorým nesúhlasí nedokáže opustiť svoje postoje a stále sa vracia k svojim teóriám, znižuje efektivitu riešenia problému. Ak nepovieme rovno, že celý proces rozbíja a znemožňuje.

Charakter s aspoň jedným plusom

Bol by to zlý myšlienkový experiment, ak by subjekt na ktorého nedostatky chceme poukázať, bol čisto len negatívny. Kolega má totiž jednu výhodu, ktorú ste doteraz možno vôbec neobjavili – dokáže sa znamenite odprezentovať, dokáže sa predať, získať si dôveru ľudí, ktorým váš kritický prístup nič nehovorí.

Dokonca je v tom tak dobrý, že ak by ste sa vedľa neho postavili so svojimi precízne získanými poznatkami a praktickými riešeniami, vaša reč by voči jeho bola len maličkým prešľapovaním na mieste.

Paveda sa vie predať. Vie to lepšie než veda, než dôkazy a more faktov. Či to bude tým, že veda je zložitá, že informovanie o nej je zložité, alebo je robené nekvalitne (bulvárne a bez pochopenia), alebo sa tvári príliš noblesne na to, aby bola prijatá ako kamarát do partie… Možno aj všetko dohromady. Je istotne presvedčivejšia, pestrejšia na obrazy než fakty a hovorí častejšie to, čo chcú ľudia počuť, než čo je pravda.

Ale to nie je dôvod brať ju ako rovnocennú pre skúmanie a hľadanie podstaty fungovania reality. Je to niečo, čo by sa skôr v niečom dalo odkukať. Inak v ostatnom bude tam, kde stále je: v poli svojich fantázií, ktoré sa boja dotknúť reality, inak by sa rozplynuli ako cukrová vata v daždi.Perexový obrázok: autor

*http://quoteinvestigator.com/2014/04/13/open-mind/

 

 

 

 

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.