Warning: finfo::file() [finfo.file]: Empty filename or path in /data/2/5/25f5c2d6-ccb4-4cf1-ad4b-bdc888b91cc5/pouzimerozum.sk/web/wp-content/themes/provocateur/functions/helpers/file.php on line 240

Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKritické myslenieCherrypicking syndróm informovania verejnosti

Cherrypicking syndróm informovania verejnosti

Cherrypicking syndróm informovania verejnosti
Posted 08 dec, 2014 by in Kritické myslenie1

Cherrypicking je výberom čerešničiek z košíka – ak si človek vyberá len tie krásne, čo sa mu najviac páčia a ignoruje tie, ktoré nie, môže si myslieť, že košík je plný krásnych čerešní. V zmysle vedeckých faktov – ak človek hodnotí nejaký súbor výskumov na určitú tému len podľa toho, ktoré výsledky sa mu hodia(bez ohľadu na kvalitu výskumu), môže mať pocit, že za jeho tvrdeniami stoja vedecké výskumy a on má svätú pravdu.

Správne by sa mali vziať všetky výskumy z danej oblasti, zhodnotiť ich kvalita, výsledky a načrtnúť záver, kam tieto výskumy ukazujú – mali by sa prijať kvalitné fakty a z nich vyplývajúce závery bez ohľadu na to, či sa komusi páčia, alebo nie. Vo vedeckom svete tomuto účelu slúžia systematické prehľady.

Cherrypicking možno bežne pozorovať v rôznych ľudských pohnútkach, či je to obhajoba nejakého alternatívneho smeru (vyberanie si pozitívnych anekdotických dôkazov a ignorovanie negatívnych, či ignorovanie skutočne vedeckých faktov na danú tému). Cherrypicking sa môže objaviť aj pri takej veci, akou je hodnotenie kvality výtvarného, filmového, hudobného, či literárneho diela len na základe fragmentov, ktoré „sedia“ s tým, čo chce človek pretlačiť ako objektívnu pravdu(1).

Cherrypicking v informovaní laickej verejnosti

Ak sa človek pri modelovaní svojho svetonázoru dopúšťa cherrypickingu, môže si osvojovať nezmyselné či priam deštruktívne postoje. Ak sa však takýto človek stáva jeho šíriteľom, jeho konanie spôsobuje mätenie verejnosti. Do celého procesu sa mieša heuristika dostupnosti(3) – ľudia si tvoria názor na základe poskytnutých informácií, ktoré sú „poruke“, nezamýšľajú sa nad tým, že môžu existovať aj iné, kvalitnejšie, ktoré tomu súboru odporujú.

Prenášať cherrypicking do informovania verejnosti je intelektuálne nečestné, neetické a zrejme by malo byť trestné, pretože „čerešničky“, ktoré osoby s mocou šíriť informácie vyberajú, tvoria základné kamene názorov ich prijímateľov. Vzniká tak manipulácia s informáciami, zamlčovanie, ktoré na prvý pohľad nemusí vyznievať ako klamstvo.

Príkladom môžu byť rôzne súčasné hnutia, ktoré svojim nasledovníkom poskytujú len tie informácie (bez ohľadu na kvalitu), ktoré podporujú zameranie, ciele a ideu hnutia. Málo kto sa totiž zvykne pýtať na to, či existuje aj iný súbor informácií, ktoré tvrdia opak a aké silné argumenty sebou taký súbor prináša.

Použite rozum

Vyhnúť sa cherrypickingu znamená osvojiť si schopnosť nevyberať si zo súboru informácií len tie, ktoré sa hodia, ale nazbierať množstvo relevantných, zvážiť ich kvalitu a zamerať sa, kam vedú poznatky, ktoré z nich vyplývajú. Pri informovaní verejnosti to znamená schopnosť zozbierať hodnotné výskumy, dôkazy, fakty, roztriediť ich podľa ich kvality a na základe nich potom robiť závery (alebo vytvárať kontext), prípadne požiadať o pomoc odborníka, ktorý dokáže poskytnúť kvalifikovanú kritiku. Samozrejme treba uvádzať zdroje, ktoré k daným faktom sú, aby si aj recipient takýchto informácií mohol spätne dohľadať a rozanalyzovať jednotlivé fragmenty.

Pre konkrétne prípady je vždy dobré sa pýtať, či je daný súbor informácií, ktorý nám niekto podsúva, a závery ktoré z nich skonštruoval relevantné, či existujú ešte iné, ktoré tvrdia opak a nakoľko sú kvalitné.

Pretože niekedy netreba ani klamať, stačí len nepovedať celú pravdu a možno si to mnohí ani nevšimnú.

Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť hlasom na: http://vybrali.sme.sk/c/Cherrypicking-syndrom-informovania-verejnosti/

(1) Hitchens, Christopher. Bůh Není Veliký: O Tom, Jak Náboženství Všechno Zničí. Praha: Metafora, 2009. Print.
(2) Goldacre, Ben. Bad Science: Quacks, Hacks, and Big Pharma Flacks. New York: Faber and Faber, 2010. Print.
(3) Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. Print.
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking_(fallacy)
(5)  http://www.sciencebasedmedicine.org/a-skeptic-in-oz/
(6)  http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/sep/23/bad-science-ben-goldacre
perex picture: Latoro.com

One Response

  1. Prečo nejesť pečivo? - Diéty - strava . eudecember 09, 2014 at 13:03 

    [...] masívne hejtovanie pšenice, obilnín a výrobkov z nich.Operujú s manipulatívnymi tvrdeniami, cherrypickujú si dostupné štúdie a spravidla, nemajú jediný poriadny dôkaz pre ich tvrdenia.O to viac však kričia, všade ich [...]

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.